Otóż rytownik przygotowując nowy stempel nie rytował ręcznie każdego jego elementu, ale używał do tego celu odpowiednich, wcześniej przygotowanych punc

Mennica w Malborku, stała się główną mennicą koronną upoważnioną przez króla do wybijania monet złotych. Stempel do tłoczenia w gumie. Należy nim posypać stempel i w odpowiedni sposób przyłożyć go do brwi. Prawdopodobnie więc, stempel już w swojej pierwotnej postaci posiadał opisane wady. Anetta Stempel niestety nie udostepnia obecnie możliwości umawiania wizyty przez Internet. Otóż rytownik przygotowując nowy stempel nie rytował ręcznie każdego jego elementu, ale używał do tego celu odpowiednich, wcześniej przygotowanych punc. Opis 124 medali na 95 stronach. Hińcz natomiast zajął się skonstruowaniem kafara od wybijania monet. Były one przeznaczone nie do bicia, ale do tłoczenia monet o dużych nominałach i medali za pomocą dużej siły nacisku. Nie jest to jeszcze okres renovatio monetae, więc książę nie miał potrzeby wybijania nie wiadomo ile rodzajów monet. W gablocie tej niebywałe wrażanie robi również stempel do wybicia wielkiego medalu. Hińcz natomiast zajął się skonstru owaniem kafara od wybijania monet. Ja prawie zawsze “roluję” stemplem i wychodzi to bardzo dobrze, baaardzo rzadko przykładam stempel od góry. Gdy przejdzie kontrolę, można przystąpić do procesu wybijania monet. Choć co jakiś czas zdrapka mi się zapodzieje w moim bałaganie i wtedy biorę kartę- Teraz odkąd mam duży stempel a la Kand z supermięciutką gumą, to poprostu przykładam stempel od góry, bez rolowania. Zgromadził bardzo bogatą kolekcję monet ruskich i polskich, medali i orderów, banknotów, grafik rosyjskich i polskich, militariów, szkła, tkanin, obrazów i starodruków. Stemple stalowe hartowane do wybijania w metalu stosowane głównie w pracach spawalniczych, działach kontroli jakości. 7 Wykonany przez niego pierwszy stempel dwuzłotówki – odmiana “bez bomby” z dużymi literami. Stempel więc był wypukły i szybko ulegał zniszczeniu. U mnie ulubionym i nie zawodnym od dłuższego czasu jest stempel. “Wszystkie instrumenta i machiny do wybijania i robienia pieniędzy tak srybrnych jak i miedzianych, z rozkazu. Też mam ten stempel , ale gumkę czerwoną, różową i niebieska i najlepiej odbija czerwona. Wybijania na masową skalę talarów i półtalarów. Był autorem wielu projektów medali i monet,. Niestety nie zachowały się żadne spisy osób nagrodzonych, nie wiadomo też ile takich medali mogło powstać. Patryca, z której są tłoczone kolejne matryce I i II rzędu, a w końcu właściwy stempel menniczy. Ryciny medali opatrzone komentarzami o wielkiej wartości historycznej, napisane przepięknym językiem polskim.